Vilkår og reglerRetur til overssigtssiden om turen

Vi er ikke på chartertur 

Så generelt deles alle om de daglige gøremål, dvs. vagter, madlavning, proviantering (når vi er i havn), reparationer mm.

Forventninger til gasterne:

Gasterne deltager i den daglige turnus på lige fod. Dog tages der naturligvis hensyn den enkelte gasts erfaringer og øvrige forudsætninger, så det er ikke bliver et krav at vi alle skal lave det samme.

Der bør være mindst 3 ombord med sejler-erfaring, heraf skal de 2 have kundskaber på mindst duelighedsbevis niveau, dvs. kunne navigere, holde udkig, fartøjs genkendelse (nat/dag), kunne sejle efter kompas/navigator, trimme sejl mv.

Og du må gerne være kreativ inden for andre områder end sejlads f.eks. kunne spille, underholde, tegne, skrive eller andet. Og det forventes naturligvis at alle medbringer et humør, der stråler om kap med solen!

Økonomi

Blue Line 4 afholder alle direkte omkostninger til sejladsen, herunder udgifter til brændstof, havnepenge, kanalafgifter o.lign. 

Gasterne betaler 7,50 Euro (ca. Kr. 55,-) per døgn per person til daglige fornødenheder, som mad/drikke, husmandsapotek, 1. hjælps grej, solcreme, o.lign.

Beløbet betales forlods for turen gasten har tilmeldt sig, så snart gasten tages om bord.

Beløbet dækker ikke ekstravagant levevis. Ønsker man mulighed for lidt ekstra luksus er man velkommen til selv at medbringe dette og dette gerne til fælles fornøjelse...! Blot skal man huske at flasker/kasser og andet, der ikke kan stuves af vejen IKKE er nogen god idé. Varer emballeret i plastik eller papir/pap er at foretrække.

Medicin/forsikring/andet

Du skal huske egen medicin i passende mængder (vi kommer nok ikke sådan lige forbi et apotek). Og det er dit eget ansvar, at dit helbred kan klare strabadserne og at du er forsikret i nødvendigt omfang (f.eks. til hjemtransport ved opstået sygdom, livsforsikring og lignende)

Det vil være en god ide at huske sygesikringskort, pas og dokumentation for sejlerfaring (eks. Duelighedsbevis)

Bemærk at sejladsen er tilrettelagt til at foregå inden for EU.

Sidst men ikke mindst:

Der er kun een skipper om bord, og det er skipper, der bestemmer

Se reglerne for  Livet om bord på Blue Line 4

Se Gastebevis