Af- og påmønstring    Retur til oversigtssiden om turen

 

Da turen primært er en kombineret transport og hyggetur, skal begrebet af- og påmønstring tages med et gran salt.

Der er IKKE tale om erhvervs sejlads i nogen forstand ej heller en chartertur arrangeret af et professionelt udlejningsfirma, men en privat sejlads arrangeret for entusiastiske sejlere med og uden sejlererfaring (se i øvrigt ”vilkår”).

Som det fremgår af turafsnittet er der arrangeret et antal opsamlings- og ilandsætningssteder for deltagerne i sejladsen

Nedenstående skema viser vores forventninger til turens opsamlingssteder, hvor Blue Line 4 enten tager ophold i havn, så der kan provianteres, strækkes ben og ikke mindst tages besætning ombord eller det modsatte. Ligeledes vises nogle opankringssteder, som alene kan bruge til nødopsamling eller landsætning.

Om Blue Line 4 fysisk lægger til kaj eller ligger for anker kan afhænge af flere forhold, bl.a. om der er ledige pladser når vi ankommer. Og i de tilfælde må gummibåden anvendes til transport fra og til Blue Line 4.

Hvis Blue Line 4 IKKE ligger i havn som antaget vil de ankommende gaster blive adviseret via mobiltelefon, så de ved hvordan de skal forholde sig.

I den foreløbige planlægning er det forudsat, at der er tilstrækkeligt med gaster og gastinder til at sejle de angivne strækninger.

Forventet ankomstdato er i løbet af dagen, hvorfor de anførte tider kun er estimater.

Afgangstidspunkt vil altid være kl. 08.00 dansk sommertid (= GMT + 2 timer), medmindre alle gaster er ombord og tidligere afgang kan foretages.

De *)-markerede er alene planlagte ophold via opankring og ikke hverken tiltænkt eller egnede til andet end nødopsamling eller ilandsætning af besætning, hvis noget akut måtte opstå, eller en gast missede sit oprindeligt planlagte opsamlingssted.