Køb og Salg Varmeanlæg til båden?

Hvad er  et egnet varmesystem?

Det er præcist det spørgsmål vi måtte forholde os til inden vi bare købte et anlæg til båden. Der er mange forhold man må gøre sig overvejelser omkring inden den rigtige løsning kan findes. Bla. er det nødvendigt at overveje

- hvor energikrævende er båden

- hvor stor en del af sæsonen ønskes opvarmning 

- skal det være luft eller vandbaseret

- skal der kunne varmes op imens man sejler for sejl eller motor eller....

- ønskes røgafgang ført op via dækket eller via en skroggennemføring. Og hvad kræver anlægget

- skal der også laves varmt brugsvand

- hvor i båden er kan der gøres plads til installationen. Og er denne hensigtsmæssig i forhold til alle rørtilslutninger, varmefordelere, varmtvandsbeholder, olietilførsel

- er der plads til ekstra olietanke eller kan de eksisterende anvendes

- skal det være en pæn og hyggelig "kamin" i salonen eller skal det bare være effektivt

- hvor enkel og automatisk skal driften være

- sikkerhed og tryghed ved anlægget

- sidst men ikke mindst - prisen for anlæg og de årlige driftsomkostninger

Vi havde brug for et varmesystem, med tilstrækkelig effekt til at kunne opvarme båden året rundt. Dog primært når vi var i havn og tilsluttet 220V landstrøm. Det skulle være så pålideligt at vi ikke går rundt og er nervøse for om det virker, mens vi ikke er ombord og ej heller frygte om noget kan gå galt mens vi er ombord. Desuden skal det kunne lave varmt brugsvand og så skulle det selvfølgelig have en god driftsøkonomi, lavt el-forbrug og helst 12V baseret, hvis muligt. 

Så efter at have kigget på de fleste anlægstyper på markedet, dvs. de traditionele båd-/bilvarmere baseret på luft eller vand over diverse olieovne og fastbrændselskedler, blev konklusionen at det der svarer til en traditionel oliekedel i en villa, var det rigtige.

Her var problemet blot at selv de mindste anlæg på markedet er relativt store og tunge og ofte fordrer, at der inddrages en kahyt eller toilet eller laves en speciel indretning i båden for at give den nødvendige installations og service plads til kedelen.

Nu tror vi rent faktisk at vi har fundet den rigtige anlægstype. Vi har droppet alle de kendte typer og fundet en helt unik konstruktion, der har kombineret de små bådvarmeres fordele omkring størrelse og vægt med villakedelens enkle og stabile driftegenskaber. Og så er det et anlæg, der kan nøjes med 12 V og som samtidigt er nøjsomt i både sit forbrug og pris.

Naturligvis groer træerne ikke ind i himmelen. Men med alle de kompromisser man er nødt til at indgå når der skal installeres varme i en båd, så tror vi at dette er det helt rigtige.

Hvis du går og pusler med tanken om varmeanlæg til din båd kan du kontakte os for råd og vejledning. Ring til Rune på telefon 4085 1305.